$nbsp;

X

Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 116

Ngày 25/1 vừa qua, Bộ Giao thông vận tải vừa có Thông tư 03/2018/TT-BGTVT (Thông tư hướng dẫn Nghị định 116) Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP.

Kể từ ngày 1/1/2018, Nghị định...