$nbsp;

X

Xe Bán Tải Hyundai Santa Cruz ra mắt tại Mỹ

Xe Bán Tải Hyundai Santa Cruz ra mắt tại Mỹ. Hotline: 0917039069. Xe bán tải Hyundai Santa Cruz được ra mắt lần đầu tiên tại Mỹ – Đây cũng là chiếc xe  Bán tải đầu tiên của Hyundai! Dùng khung liền (unibody).