$nbsp;

X

Qui Định Đăng Kiểm Ô Tô Mới Nhất

Qui định đăng kiểm ô tô mới nhất tại Việt Nam được cập nhật của bộ Giao thông vận tải và bộ Tài chính. Các khoảng phí đăng kiểm ô tô mới nhất theo qui định của bộ tài chính tại Việt Nam. Theo qui định, Khách hàng cần hoàn tất các thủ tục đăng ký và đăng kiểm trước khi lưu thông trên đường. Trước tiên, Chủ phương tiện cần chuẩn bị một số giấy tờ như: Giấy chứng nhận đăng ký xe (cavet xe), giấy chứng nhận đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hạn. Đồng thời, khách hàng cần chuẩn bị tiền để dóng phí đăng kiểm, phí đường bộ theo qui định.