$nbsp;

X

Doanh Số Ford Focus 2017 tăng vượt bậc Tháng 04

Tháng 04/2017, mặc dù có sự chững lại của thị trường ô tô trong nước. Bên cạnh đó, doanh số xe Ford Focus 2017 vẫn đạt một con số ấn tượng là 146 xe. Một con số quá tốt so với doanh số Ford Focus 2017 những tháng trước đó thường chỉ khoảng 100 xe. 

Doanh số xe...