$nbsp;

X

450 XE Ô TÔ BMW “BỊ GIAM” TẠI HẢI QUAN

   Ô TÔ BMW BỊ CẤM THÔNG QUAN

     Sau theo thông phát hiện sai phạm trong việc nhập khẩu ô tô của tập đoàn Euro Auto (nhà phân phối độc quyền BMW tại Việt Nam). Hiện tại, lô hàng khoảng 450 xe ô tô hiệu BMW do Công ty CP Ô...