$nbsp;

X

Top 10 Ô Tô Bán Chạy Tháng 07/2017

Top 10 ô tô bán chạy tháng 07/2017 không nhiều thay đổi. Nhìn chung, doanh số các hãng xe điều có thay đổi. Cụ thể: doanh số ô tô du lịch giảm 20%, xe kinh doanh thương mại giảm 8% và xe sản xuất chuyên dụng đặc biệt gần 7% so với doanh số của...