$nbsp;

X

Đăng Kiểm Ô Tô 2021 2022 tại TP.HCM

Đăng kiểm ô tô tại TP.HCM  được phân bổ đều các khu vực trãi đều các quận huyện. Qua đó, giúp chủ phương tiện thuận tiện cũng như chủ động hơn trong việc đăng kiểm ô tô. Theo thông tư 133/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 09 năm 2014 của Bộ tài Chính qui định, các phương tiện xe cơ giới, máy kéo, ô tô cần được kiểm định theo đúng quì trình theo thời hạn được qui định. Hiện tại, trung tâm đăng kiểm ô tô tại TP.HCM đã lên đến hơn 10 trung tâm.

Nhằm đảm bảo phương tiện lưu thông một cách an toàn, hạn chế tai nạn giao thông thì việc đăng kiểm ( kiểm định) đúng định kỳ là rất cần thiết. Chủ phương tiền cần nắm rõ địa chỉ trung tâm đăng kiểm ô tô để thuận tiện cho việc kiểm định xe.

Trung Tâm Đăng Kiểm Ô Tô tại TP.HCM

Đăng kiểm ô tô tại TP.HCM  được phân bổ đều các khu vực trãi đều các quận huyện. Qua đó, giúp chủ phương tiện thuận tiện cũng như chủ động hơn trong việc đăng kiểm ô tô. Theo thông tư 133/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 09 năm 2014 của Bộ tài Chính qui định, các phương tiện xe cơ giới, máy kéo, ô tô cần được kiểm định theo đúng quì trình theo thời hạn được qui định. Hiện tại, trung tâm đăng kiểm ô tô tại TP.HCM đã lên đến hơn 10 trung tâm.

Nhằm đảm bảo phương tiện lưu thông một cách an toàn, hạn chế tai nạn giao thông thì việc đăng kiểm ( kiểm định) đúng định kỳ là rất cần thiết. Chủ phương tiền cần nắm rõ địa chỉ trung tâm đăng kiểm ô tô để thuận tiện cho việc kiểm định xe.

Danh Sách Trung Tâm Đăng Kiểm Ô Tô tại Hà Nội

Trung tâm đăng kiểm ô tô tại Hà Nội  được phân bổ đều các khu vực. Qua đó, giúp chủ phương tiện thuận tiện cũng như chủ động hơn trong việc đăng kiểm ô tô. Theo thông tư 133/2014/TT-BTC ngày 11...

Danh Sách Trung Tâm Đăng Kiểm Ô Tô tại Sài Gòn
Trung tâm đăng kiểm ô tô tại Sài Gòn  được phân bổ đều các khu vực. Qua đó, giúp chủ phương tiện thuận tiện cũng như chủ động hơn trong việc đăng kiểm ô tô. Theo thông tư 133/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 09 năm 2014 của Bộ tài Chính qui định, các phương tiện xe...
Địa Chỉ Trung Tâm Đăng Kiểm Ô Tô tại TP.HCM

Địa chỉ trung tâm đăng kiểm ô tô được phân bổ đều các khu vực trong Tp.Hồ Chí Minh. Qua đó, giúp chủ phương tiện thuận tiện cũng như chủ động hơn trong việc đăng kiểm ô tô. Theo thông tư 133/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 09 năm 2014 của Bộ tài Chính qui định, các phương tiện xe...

Biểu Phí Đăng Kiểm Ô Tô 2018 2019 tại Việt Nam

Phí đường bộ ô tô, đăng kiểm ô tô được ban hành theo thông tư 133/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 09 năm 2014 của Bộ tài Chính. Theo qui định của Nhà nước, các phương tiện xe cơ giới, máy kéo, ô tô cần được kiểm định theo đúng quì trình theo thời hạn được qui định. Nhằm đảm bảo phương tiện lưu thông một...

Biểu Phí Đường Bộ, Đăng Kiểm Của Ô Tô

Biểu phí đường bộ, đăng kiểm của ô tô được ban hành theo thông tư 133/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 09 năm 2014 của Bộ tài Chính. Theo qui định của Nhà nước, các phương tiện xe cơ giới, máy kéo, ô tô cần được kiểm định theo đúng quì trình theo thời hạn được qui định. Nhằm đảm bảo phương tiện lưu thông một...

Danh Sách Top 10 Xe Ô Tô Bán Chạy Tháng 05/2017

Tháng 05/2017, đánh dấu sự chững lại của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Qua danh sách top 10 ô tô bán chạy tháng 05/2017, nhìn chung những thương hiện nỗi tiếng vẫn đứng đầu danh sách quen thuộc như Toyota, Ford, KIA, Mazda, Chevrolet..... Với doanh số 1.756 xe Toyota Vios đã mãnh mẽ trở...

TOP 10 Ô TÔ BÁN CHẠY THÁNG 03/2017

TOP 10 Ô TÔ BÁN CHẠY THÁNG 03/2017

    Top 10 ô tô bán chạy tháng 03/2017! Thông tin từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), Toyota Vios & Innova tiếp tục dẫn đầu danh sách top 10 ô tô bán chạy tháng 03/2017 với (1.4135 xe & 1.107 xe), vị trí...