$nbsp;

X

Lễ Tổng Kết Hoạt Đông Kinh Doanh Bến Thành Ford & Sài Gòn Ford

Vào ngày 30/1/2018, Lễ tổng kết hoạt động kinh doanh Bến Thành Ford và Sài Gòn Ford đã được kết hợp tổ chức trang trọng và ấm cúng để cùng nhìn  lại những thành công và thách thức trong năm 2017 vừa qua. Bên cạnh đó, lễ tổng kết hoạt động kinh doanh còn tôn vinh những tập thể và cá nhân...