$nbsp;

X

WannaCry – Virus Tấn Công Hệ Thống Thông Tin

WannaCry - Một dạng virus tấn công an ninh mạng đang lang nhanh khắp thế giới. Trong đó, có Việt Nam. Khi bị nhiễm, người bị virus tấn công sẽ nhận được thông báo bị mã độc WannaCry tấn công, đánh cắp và đòi tiền chuộc dữ liệu.


    WannaCry là một dạng...