$nbsp;

X

Hạn Chế Ô Tô Nhập Khẩu đầu năm 2018

Theo nghị định 116 của Chính phủ về tiêu chuẩn nhập khẩu ô tô mới có hiệu lực từ 1/1/2018 đã làm hạn chế số lượng xe nhập khẩu. Việc hạn chế ô tô nhập khẩu đầu năm 2018 này được cụ thể hóa bằng việc chỉ có 6 chiếc ô tô du lịch được thông quan....