$nbsp;

X

BẢO DƯỠNG Ô TÔ ĐỊNH KỲ VÀ NHỮNG LƯU Ý

1.Vì sao phải bảo dưỡng ô tô định kỳ?


Bảo dưỡng ô tô định kỳ là việc bảo dưỡng xe theo một chu kỳ nhất định (được quy định bằng quãng đường hay thời gian sử dụng).
Việc không chú ý đến lịch bảo dưỡng xe định kỳ hay liên tục sử dụng...