$nbsp;

X

Tăng thuế nhập khẩu xe bán tải?

      Tăng thuế xe bán tải rất có thể xảy ra trong thời gian tới! Vì với ưu thế hiện nay, mức thuế đóng cho xe bán tải khá thấp so với du lịch nhưng công năng 2 xe cũng tương tự nhau.

     Theo 1 cuộc thống kê chính thức...