$nbsp;

X

Audi Việt Nam Đang Thanh Lý Gần 400 xe “APEC 2017”

Hội nghị cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh những thành công về mặt tổ chức, các nhà tài trợ cũng góp phần không nhỏ đến kết quả này. Trong đó, Audi đã cung cấp gần 400 xe Audi cao cấp phục vụ cho APEC 2017. Những thương hiệu như mẫu SUV...