$nbsp;

X

Nguy Cơ Tăng Giá Xe Bán Tải?

Hiện nay, việc điều chỉnh thuế và lệ phí trước bạ rất có thể xảy ra. Do đó, nguy cơ tăng giá xe bán tải là điều có thể. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2017, lượng xe bán tải sẽ tăng mạnh nhằm tránh nguy cơ tăng giá xe bán tải tại Việt Nam. Đặc biệt, với dòng...